Warunki korzystania z serwisu | MrBiggsFFC.com | 2020

Niniejsze warunki korzystania z usług dotyczą wszystkich użytkowników usługi MrBiggsFFC.com (spis domen, pakiety) oraz użytkowników, którzy uzyskują dostęp do tej strony internetowej. "treść" obejmuje tekst, oprogramowanie, skrypty, grafikę, zdjęcia, dźwięki, nagrania dźwiękowe, kompozycje, filmy, kombinacje audiowizualne, funkcje interaktywne i inne materiały, które można przeglądać na stronach internetowych osób trzecich, uzyskiwać do nich dostęp za ich pośrednictwem lub wnosić do nich wkład.

Brak gwarancji zrzeczenia się odpowiedzialności MrBiggsFFC.com

Wszystkie strony internetowe, produkty i usługi są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji zdolności handlowej i przydatności do określonego celu. Marka MrBiggsFFC.com nie gwarantuje, nie zapewnia ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących korzystania lub wyników korzystania ze stron internetowych, produktów, usług lub materiałów pisemnych w zakresie poprawności, dokładności, niezawodności, aktualności lub innych.

  1. Całkowite ryzyko co do wyników i wydajności stron internetowych, produktów i usług są podejmowane przez użytkownika. Jeśli domeny, strony internetowe, produkty, usługi lub materiały pisemne są wadliwe, użytkownik, a nie nasza firma, ponosi całkowity koszt wszystkich niezbędnych usług serwisowych, napraw lub korekt.
  2. Jest to jedyna gwarancja jakiegokolwiek rodzaju, wyraźna lub dorozumiana, która jest udzielana przez markę MrBiggsFFC.com. Żadne ustne lub pisemne informacje lub porady udzielone przez MrBiggsFFC.com nie będą tworzyć gwarancji ani w żaden sposób zwiększać zakresu niniejszej gwarancji, a użytkownik nie może polegać na takich informacjach lub poradach, aby to zrobić.

Zastrzeżenie dotyczące usług MrBiggsFFC.com

MrBiggsFFC wyraża zgodę na dostarczenie klientowi linków zwrotnych do stron internetowych opisanych na naszej stronie https://mrbiggsFFC.com wyłącznie w celu optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych (seo) ("usługa"). Jeśli klient wypełni zamówienie, jesteśmy upoważnieni do korzystania z konkretnych adresów url i słów kluczowych/fraz podanych w zamówieniu w celu rozwoju, poprawy rankingu witryny w wyszukiwarkach.

  • W każdych okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia, zaangażowania lub świadczenia usług w inny sposób w odniesieniu do każdego klienta, który złożył zamówienie. Usługi świadczone przez MrBiggsFFC.com nie dają gwarancji sukcesu, dlatego też wszystkie liczby, figury i roszczenia są szacunkowe i spekulacyjne.
  • Backlinki lub domeny otrzymane za pośrednictwem strony internetowej https://mrbiggsffc.com nie zostaną w żadnym momencie ujawnione. Przez cały czas zastrzegamy sobie prawo do ukrycia konkretnych adresów url (uniform resource locator) backlinków w celu zachowania bezpieczeństwa i trwałości usługi. Backlinki, które zostaną dostarczone za pośrednictwem MrBiggsFFC.com, zostaną dostarczone w ramach naszej sieci stron w ciągu 7-30 dni w zależności od wielkości zamówienia i życzeń klienta.

Zastrzeżenie praw autorskich MrBiggsFFC.com

Użytkownik nie może kopiować, powielać, rozpowszechniać, przekazywać, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować ani w inny sposób wykorzystywać żadnych treści do jakichkolwiek innych celów bez uprzedniej pisemnej zgody LCVCM B.V. lub odpowiednich licencjodawców treści MrBiggs / LCVCM i jego licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa do serwisu i treści, które nie zostały wyraźnie przyznane. 

Ta witryna i informacje zawierają materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne informacje zastrzeżone. użytkownik nie może modyfikować, publikować, przekazywać, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzyć prac pochodnych, w jakikolwiek sposób wykorzystywać, w całości lub w części, żadnych materiałów zastrzeżonych lub innych.

Licencja copyright MrBiggsFFC.com

wszystkie obrazy, teksty, treści, produkty i skrypty są licencjonowane i nigdy nie są sprzedawane, chyba że zaznaczono inaczej. reprodukcja jest zabroniona. nie wolno używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego lub przekazywać licencjonowanego programu, produktu lub usługi, lub jakiegokolwiek podzbioru licencjonowanego programu, produktu lub usługi, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie lub wyraźnie na piśmie. każde takie nieautoryzowane użycie spowoduje natychmiastowe i automatyczne zakończenie niniejszej licencji i może skutkować wszczęciem postępowania karnego i/lub cywilnego.

Usługi w imieniu innej strony

LCVCM B.V. zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w dowolnym momencie. W przypadku korzystania z serwisu w imieniu innej strony, użytkownik wyraża zgodę na związanie takiej strony niniejszą umową i działanie w jej imieniu w odniesieniu do wszelkich działań podejmowanych w związku z usługami.

Odpowiedzialność strony trzeciej MrBiggsFFC.com

Usługa może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki stosowane przez jakiekolwiek witryny internetowe osób trzecich. ponadto nie będziemy i nie możemy cenzurować ani edytować treści jakichkolwiek witryn osób trzecich.

Korzystając z serwisu, wyraźnie zwalniasz nas z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z jakiejkolwiek strony internetowej osób trzecich. W związku z tym zachęcamy Cię do zwracania uwagi na to, kiedy opuszczasz serwis i do zapoznania się z warunkami i polityką prywatności każdej innej odwiedzanej przez Ciebie strony internetowej.

Dostępność treści MrBiggsFFC.com

Zawartość jest dostarczana do użytkownika jest dostępna w razie potrzeby. Możesz uzyskać dostęp do treści dla informacji i użytku osobistego wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem poprzez udostępnione funkcje usługi i zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania z usługi.

Nie wolno Ci pobierać żadnych treści, chyba że zobaczysz "download" lub podobny link wyświetlany przez nas w serwisie dla tej treści, redystrybucja jakichkolwiek danych materialnych (adresów URL, nazw domen, adresów URL innych stron na stronach) bez zgody będzie skutkować stałym zakazem korzystania z naszego systemu i sieci.

Subskrypcje i płatności

Wszystkie nasze usługi oparte są na miesięcznych pakietach abonamentowych, a płatności obsługiwane są przez Stripe lub Paypal. W przypadku miesięcznych planów płatności, usługa jest rozliczana z góry za każdy miesiąc. Zawsze możesz zakończyć subskrypcję za pośrednictwem swojego pulpitu nawigacyjnego lub dostawcy płatności.

Oferujemy również możliwość płatności rocznej, oznacza to, że kupujesz usługę na 12 miesięcy. Kiedy klient wybierze roczną płatność, zostanie obciążony całkowitą kwotą w kasie. Po 12 miesiącach, kiedy usługa będzie musiała zostać odnowiona, zostaniesz automatycznie obciążony kosztami.

Warunki refundacji MrBiggsFFC.com

Nie będzie zwrotów ani kredytów za poprzednie miesiące usług, ani zwrotów za miesiące niewykorzystane przy otwartym koncie. Nie ma zwrotu za pierwszy miesiąc opłaty za cykl subskrypcji. Jest jednak wyjątek, masz prawo do pełnego zwrotu ostatniej opłaty za cykl subskrypcji, jeśli skontaktujesz się z nami w ciągu 5 dni od daty opłaty. Nie ma zwrotów opartych na rankingu wyszukiwania, istnieje zbyt wiele zmiennych w miejscu tych dni.ce tych dni.

Ograniczenie i odpowiedzialność MrBiggsFFC.com

nasza firma i jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, bez ograniczeń, za szkody związane z utratą zysków, przerwami w działalności, utratą informacji handlowych lub innymi stratami finansowymi. niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

Due Diligence MrBiggsFFC.com

Użytkownikom naszych produktów, usług i strony internetowej zaleca się zachowanie należytej staranności przy podejmowaniu decyzji biznesowych, a wszystkie informacje, produkty i usługi, które zostały dostarczone powinny być niezależnie zweryfikowane przez naszych wykwalifikowanych specjalistów.

Nasze informacje, produkty i usługi na tej stronie powinny być dokładnie rozważone i ocenione, przed podjęciem decyzji biznesowej, czy na nich polegać. Wszystkie ujawnienia i zastrzeżenia dokonane w niniejszym dokumencie na naszej stronie, odnoszą się również do wszelkich ofert, nagród lub zachęt, które mogą być dokonane przez MrBiggsFFC.com lub LCVCM B.V. Zgadzasz się, że nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za sukces lub niepowodzenie Twoich decyzji biznesowych związanych z jakimikolwiek informacjami przedstawionymi przez naszą firmę, produktami lub usługami firmy.